Basisschool De Tragellijn in de ban van Schooljudo

Vier weken lang hebben de leerlingen in de groepen 5 tot en met 7 deelgenomen aan judolessen die werden gegeven door een ervaren trainer van Schooljudo. In een judopak kregen de leerlingen les op een echte judomat. Elke les werd gestart met een groet aan elkaar. Daarna een korte warming up met korte spelactiviteiten waarbij het vooral ging om samenwerken. In de verdere les werden de eerste judotechnieken aangeleerd.
Dinsdag 12 juni werd het programma afgesloten met het uitreiken van de certificaten aan de deelnemende leerlingen.
Schooljudo past goed in het schoolbeleid van De Tragellijn. Als aanvulling op het programma voor goed gedrag PBS (Positive Behaviour Support) en daarnaast als aanvulling op het programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. De uitgangspunten van Schooljudo zijn: respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en plezier. Dit sluit naadloos aan op de kernwaarden van de school: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Leerlingen en leerkrachten waren erg enthousiast. Het is de bedoeling dat we volgend schooljaar doorgaan met Schooljudo om een doorgaande lijn te ontwikkelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien − 8 =