De leerlingencommissies

Op De Tragellijn werken we met leerlingencommissies. Wij willen de leerlingen mede verantwoordelijk maken voor de eigen omgeving en op school kan dat goed door ze ook te laten participeren in de organisatie. Dat doen we door in de groepen 1 t/m 4 taken te geven die in de groep kunnen worden uitgevoerd. In de groepen 5 tot en met 8 doen we dat door te werken met leerlingencommissies die schooltaken uitvoeren.

De commissies werken zelfstandig volgens vaste taken. Zij vergaderen ook zelfstandig onder leiding van een voorzitter. De commissies hebben ook een vice-voorzitter en een secretaris die notuleert. De voorzitter en vice-voorzitter komen uit groep 8 en moeten solliciteren naar de functie van voorzitter. Hierbij wordt aandacht besteed aan de leiderschapsrollen van Stephen Covey. De secretaris komt uit groep 7.

Voorzitters en vice-voorzitters vormen samen de leerlingenraad van De Tragellijn. Zij vergaderen een paar keer per jaar samen met de directeur. De leerlingenraad denkt vooral mee over de organisatie in school, maar ook over ons onderwijs.

Naast de leerlingenraad hebben we sinds 2022 ook een Tragellijnraad. Hierin zijn van alle groepen twee groepsvertegenwoordigers gekozen. De leerlingenraad denkt mee over het onderwijs op IKC De Tragellijn, maar ook over de kinderopvang (BSO).

De groepen 5 tot en met 8 hebben, in het kader van goed burgerschap en omdat de karweitjes nu eenmaal ook moeten gebeuren, de volgende taken:

 • Vegen van het plein. Hulp bij sneeuw en ijzel in de wintermaanden. ( groep 7/8)
 • Ondersteunen bij overige activiteiten zoals bv een groepje leerlingen begeleiden bij een schoolactiviteit of leerlingen uit de groepen ophalen voor een gezamenlijke activiteit in de aula.

Commissie aulabeheer:

De commissie aulabeheer heeft als taak de aula opgeruimd te houden.

 • Op vrijdag de stoelen op de tafels in de aula i.v.m. nat reinigen vloer.
 • Op maandagmorgen de stoelen van de tafels halen in de aula.
 • Iedere vrijdagmiddag controleren of alles goed staat en opgeruimd is. Kapotte spullen worden ingeleverd bij de leerkracht. Schoonmaken tafels en vensterbanken.
 • Bij activiteiten waarbij de aula nodig is, zullen de commissieleden worden ingeschakeld voor hulp.
 • Meedenken over inrichting en aankleding van de aula.

 

Commissie gangen en infohoeken en schoolbieb:

De commissie beheer gangen en infohoeken en schoolbieb heeft als taak deze ruimten opgeruimd te houden.

 • Op vrijdag alle stoelen op de tafels in de gangen i.v.m. nat reinigen vloeren aula en gangen.
 • Schoonmaken van kasten en planken.
 • Op maandagmorgen de stoelen van de tafels halen.
 • Boeken en kasten worden iedere vrijdag gecontroleerd. Kapotte spullen worden ingeleverd bij de leerkrachten.
 • Meedenken over inrichting en aankleding van de hoeken en het bestellen van nieuwe boeken.

 

Commissie computerbeheer:

 • Aan het eind van iedere schooldag controleren of computers uitstaan in het computerlokaal en de infohoeken.
 • Iedere vrijdag controleren of alles nog functioneert (koptelefoon, muis etc.). Schoonmaken tafels.
 • De tablets uit de kasten halen, zorgen dat ze weer worden opgeladen.
 • Meedenken over inrichting en aankleding van het computerlokaal.

 

Commissie klassendienst:

De klassendienst heeft als taak om de klassen opgeruimd te houden.

 • Leerlingen hoeven dezelfde taak niet het hele jaar door te doen.
 • Aan het eind van iedere schooldag: de kasten netjes houden, snippers, proppen, etc. van de grond halen. Stoelen die nog niet op de tafel staan, op de tafel zetten.
 • Aan het einde van de week: tafels schoonmaken, planten water geven, aanvullen materialen in de klas. Deur, vensterbanken en kasten schoonmaken.
 • Kapstok controleren en opruimen, dagelijks.
 • Doorgeven aan leerkracht wanneer zaken kapot zijn.
 • Meedenken over inrichting en aankleding van het lokaal.

 

 

PBS commissie

Deze commissie heeft als taak om te controleren of de regels en afspraken rond PBS in de groepen en diverse ruimtes goed nageleefd worden.

 • Op verschillende momenten bekijken de leden hoe het met de naleving van de regels gaat.
 • Wanneer minimaal 2 leden van de commissie vinden dat een groep, leerkracht of leerling iets goed heeft gedaan, geven zij een complimentje.
 • Zij assisteren de leerkrachten bij gezamenlijke vieringen.

 

Spelcommissie:

De spelcommissie heeft als taak om het spelmateriaal voor de pauzes te beheren en uit te lenen.

 • Iedere pauze materiaalhok klaarmaken en spelmateriaal uitlenen volgens rooster.
 • Innemen van spelmateriaal na de pauze.
 • Beheer budget spelmateriaal. Voorstellen doen voor aanschaf spelmateriaal.
 • Materiaalhok opgeruimd houden.

 

Commissie oud papier:

Deze commissie heeft als taak om het oud papier op te halen en weg te brengen naar de container.

 • Oud papier (inclusief de papieren doekjes op de toiletten) twee maal per week ophalen en weg gooien in de papiercontainer. (groep 8) In elke klas  en kantoor staat een plastic krat voor het oud papier. Een bovenbouw groep haalt twee maal per week de krat op en gooit het oud papier in de papiercontainer.
 • Op een dinsdag eens in de 2 weken zetten ze de container aan de weg.

 

Commissie vuilnis:

Deze commissie heeft als taak om de school schoon te houden door het vuilnis netjes af te voeren.

 • Vuilnisbakken legen (in de klassen, teamkamer enz. enz.) en de zakken vervangen twee maal per week.

De vuilniscommissie komt voor half 9 langs om vuilniszakken op te halen. Deze zijn dan door de leerkracht al buiten het lokaal gezet. Dit scheelt tijd en de leerlingen hoeven niet te storen. Ze komen iedere ochtend alle groepen langs en nemen alle zakken mee die in de gangen staan.

 • De bakken in de algemene ruimtes en kantoren worden op vrijdagmiddag gecontroleerd en eventueel geleegd.

 

Lunchcommissie:

Deze commissie heeft als taak om de bekers en bakjes van de kleutergroepen in de koelkast te zetten.  Zij dragen ook verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de koelkasten op vrijdag.

 • Verzorgen bekers en bakjes (voor de lunch) van de kleutergroepen: in de koelkast zetten tussen 8.30-9.00 uur.
 • Op vrijdagmiddag worden de koelkasten indien nodig schoongemaakt.

 

Tuincommissie

Deze commissie heeft als taak om de fruit-en kruidentuin bij te houden, onkruid wieden, snoeien, nieuw beplanten. Verkopen van fruit en kruiden vlak voor de zomer, maken van jam.

Deze commissie werkt vanaf augustus tot oktober en van maart tot en met juni.

 

Commissie rondleiding

Deze commissie bestaat uit 3 leden uit groep 8. Twee  leden verzorgen de rondleiding in school voor nieuwe ouders met hun kind(eren). Het is mogelijk dat de leden van de commissie rondleiding ook in een andere commissie zitten. Hun taken worden verricht op verzoek van de directeur en vinden meestal plaats rond 9.30 uur wanneer er een kennismakingsgesprek is. De eerste keer wordt deze commissie begeleid door de directeur middels een proefrondleiding.