Extra

Op deze pagina kunt u terecht voor foto’s en filmpjes. De foto’s zijn genomen tijdens allerlei activiteiten op school. De filmpjes dienen als ondersteuning bij de thuishulp. U kunt deze filmpjes inzetten om thuis samen met uw kind te rekenen of te lezen volgens de werkwijze die wij op school ook hanteren.

Dit zijn echter afgeschermde pagina’s waarvoor enkel ouders en verzorgers van leerlingen een toegangscode  ontvangen.

Verder vindt u hier informatie over Vrienden van De Tragellijn.