Groepen

Op De Tragellijn werken we met Klasbord. Dit is een app waarin de leerkrachten de ouders op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de groepen. Op klasbord worden foto’s gezet die alleen zichtbaar zijn voor ouders die de inlogcode hebben gekregen. Via Klasbord kan ook hulp van ouders worden gevraagd, om te rijden of om in de groep te helpen.

Aan het begin van het schooljaar worden de inlogcodes aan de ouders meegegeven. Bij de kleuters ontvangt u de inlogcode ook wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat. De inlogcode van groep 3 gaat mee naar groep 4 enzovoort.

Heeft u deze applicatie nog niet op uw mobiele telefoon of op de computer? Kom dan even langs in de klas voor de inlog gegevens.

In verband met de privacy komen er geen foto’s meer vanuit de verschillende groepen op de website, er is nog enkel plek voor eventueel huiswerk. 

Groepsindeling

De formatie van De Tragellijn voor het schooljaar 2021-2020 ziet er als volgt uit:

Groep 1-2 a    Ursula Lukassen (ma-di-woe-do) en Marilou Boschman (vr)

Groep 1-2 b   Melany Zwaan (ma-di-woe-vr) en Marilou Boschman (do)

Groep  3         Sarah Bol (ma-di-woe) en Mendy Reijmer (woe- do-vr)

Groep 4          Wilja Spijker (ma-di-woe-do) en Dean van Diek (vr)

Groep 5 a       Iris Gerbracht (di-woe-do-vr) en Ilse van de Kamp (ma)

Groep 5 b      Herma Wiersma (ma-woe-do-vr) en Ilse van de Kamp (di)

Groep 6         Frank Hendriksen (di-woe-do-vr) en Marieke Boss (ma-di)

Groep 7         Astrid Hansen (ma-di) en Britt Willemsen (woe-do-vr)

Groep 8         Reinder Rijzewijk ( ma- di- woe) en Erik Jägers (woe-do-vr)

 

Mendy Reijmer:                muziekleerkracht op dinsdag.

Reinder Rijzewijk:            gymleerkracht op donderdag en vrijdag.

Marieke Boss:                   Regenboogklas techniek/klussen/divers op woensdag. Cultuurcoördinator.

Sylvia Koenders:               Intern Begeleider op maandag, dinsdag of donderdag en woensdag.

Sjoukje Hetterschijt:        Gedragsspecialist en schoolopleider voor  de HAN/PABO op maandag, dinsdag en                                                                donderdag.

Renske Kemperman:       IKC-coördinator, lid managementteam. Vrijdag.

Astrid Hansen:                 Bovenbouwcoördinator, lid managementteam.  Geeft lessen meidenvenijn in                                                                           bovenbouw, specialist teken-je-gesprek met leerlingen.

Erik Jägers:                       ICT-er.

Ilse van de Kamp:            Onderbouwcoördinator, Regenboogklas Nederlands als Tweede Taal.

Marilou Boschman:         Regenboogklas Meer Intelligente Kinderen.

Sarah Bol:                          Cultuurcoördinator, ICT-er digitale leermiddelen, PR en communicatie,                                                                                   activiteitencoördinator.

Dean van Diek:                 Leerkracht eerste half jaar groep 8, tweede half jaar groep 7. Bekostiging vanuit                                                                     NPO gelden.

Nienke ten Westeneind: Leerkracht kleuters. Bekostiging vanuit NPO gelden.

Marion van de Kamer:    Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag directietaken.

Armine Khachatryan:      Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas Nederlands als Tweede Taal en                                                                          algemene ondersteuning. Activiteitencoördinator.

Miranda Heus:                 Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas Nederlands als Tweede Taal en algemene                                                         ondersteuning. Activiteitencoördinator.

Judy Klaver:                     Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas verschillende vakken voor individuele                                                               leerlingen of kleine groepjes leerlingen uit groep 3.

Xander Lolkema:            Bevoegd onderwijsassistent. Regenboogklas voor individuele leerlingen of kleine groepjes                                                    leerlingen.

Carla Polman:                  Administratief medewerker. Werkzaam op maandag, donderdag- en vrijdagmorgen.

Wesley Derksen:             Bevoegd onderwijsassistent. Werkzaam tot en met december op woensdag, donderdag                                                          en vrijdag in groep 4, 5 en 6. Bekostiging vanuit extra subsidie voor                                                                                            onderwijsachterstanden  (afkorting =RAP).

Bionda van Dijk:              Bevoegd onderwijsassistente. Werkzaam tot en met oktober op maandag, dinsdag en                                                            woensdag in groep 4, 5 en 6. Bekostiging vanuit extra subsidie voor                                                                                            onderwijsachterstanden (afkorting =RAP).