Groepen

Op De Tragellijn werken we met Klasbord. Dit is een app waarin de leerkrachten de ouders op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de groepen. Op klasbord worden foto’s gezet die alleen zichtbaar zijn voor ouders die de inlogcode hebben gekregen. Via Klasbord kan ook hulp van ouders worden gevraagd, om te rijden of om in de groep te helpen.

Aan het begin van het schooljaar worden de inlogcodes aan de ouders meegegeven. Bij de kleuters ontvangt u de inlogcode ook wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat. De inlogcode van groep 3 gaat mee naar groep 4 enzovoort.

Heeft u deze applicatie nog niet op uw mobiele telefoon of op de computer? Kom dan even langs in de klas voor de inlog gegevens.

In verband met de privacy komen er geen foto’s meer vanuit de verschillende groepen op de website, er is nog enkel plek voor eventueel huiswerk. 

Groepsindeling

De formatie van De Tragellijn voor het schooljaar 2021-2020 ziet er als volgt uit:

Groep 1-2 a    Ursula Lukassen (ma-di-woe-do) en Marilou Boschman (vr)

Groep 1-2 b   Melany Zwaan (di-woe-vr) en Sarah Bol (ma)

Groep  3         Nienke ten Westeneind (ma-di-woe-vr) en Mabel Hoogerdijk (woe- do-vr)

Groep 4          Wilja Spijker (ma-di-woe-do) en Danny Evers (ma-di-woe-do-vr)

Groep 5          Herma Wiersma (ma-di-woe) en Britt Willemsen (woe-do-vr)

Groep 6a        Frank Hendriksen (di-woe-do-vr) en Marieke Boss (ma-di)

Groep 6b        Iris Gerbracht (ma-di-woe-do) en Mendy Reijmer (woe-vr)

Groep 7          Dean van Diek (ma-di-woe-do-vr)

Groep 8          Reinder Rijzewijk ( ma- di- woe) en Erik Jägers (woe-do-vr)

 

Mendy Reijmer:                muziekleerkracht op dinsdag.

Reinder Rijzewijk:            gymleerkracht op donderdag en vrijdag.

Marieke Boss:                   Regenboogklas techniek/klussen/divers op woensdag. Cultuurcoördinator.

Sylvia Koenders:               Intern Begeleider op maandag, dinsdag of donderdag en woensdag.

Sjoukje Hetterschijt:        Gedragsspecialist en schoolopleider voor  de HAN/PABO op maandag, dinsdag en                                                                donderdag.

Astrid Hansen:                 Bovenbouwcoördinator, lid managementteam.  Geeft lessen meidenvenijn in                                                                           bovenbouw, specialist teken-je-gesprek met leerlingen.

Erik Jägers:                       ICT-er.

Ilse van de Kamp:            Onderbouwcoördinator, Regenboogklas Nederlands als Tweede Taal.                                                                                         Lid managementteam en begeleider nieuwe leerkrachten/ zij-instromers.

Marilou Boschman:         Regenboogklas Meer Intelligente Kinderen.

Sarah Bol:                          Cultuurcoördinator, ICT-er digitale leermiddelen, PR en communicatie,                                                                                   activiteitencoördinator.

Femke Peters:                  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag directietaken.

Armine Khachatryan:     Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas Nederlands als Tweede Taal en                                                                           rekenen en algemene ondersteuning.

Miranda Heus:                 Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas PBS en algemene ondersteuning

Judy Klaver:                     Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas verschillende vakken voor individuele                                                               leerlingen of kleine groepjes leerlingen uit groep 3.

Xander Lolkema:            Bevoegd onderwijsassistent. Regenboogklas voor individuele leerlingen of kleine groepjes                                                    leerlingen.

Carla Polman:                  Administratief medewerker. Werkzaam op maandag, donderdag- en vrijdagmorgen.

Wesley Derksen:             Bevoegd onderwijsassistent. Werkzaam tot  december op donderdag en vrijdag.