Inspectie op bezoek. De Tragellijn krijgt een voldoende!

Vandaag, 7 november, is de inspectie op bezoek geweest op De Tragellijn. Het toezicht van de inspectie is aan het veranderen. Nu wordt vooral ook gekeken hoe de besturen toezicht houden op de scholen.

We zijn, samen met het team, gestart met een kennismakingsgesprek met de inspecteurs mevr. Wairata en dhr. Reijnen. Daarna gingen de juffen en meesters ieder naar hun eigen groep. Juf Marion, en juf Liliane gingen met de beide inspecteurs in overleg om over onze school te spreken.

Juf Marion startte met een power point presentatie van onze school. Hierbij werd vooral  aandacht besteed aan de opbrengsten van onze school. Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengsten aan het eind van groep 8 voldoende zijn. Ook is aan bod gekomen dat we werken met een kwaliteitsagenda, waarin alle belangrijke zaken zijn vastgelegd, maar ook de bijbehorende evaluaties en actiepunten.

Hierbij is ook gesproken over de bordsessies die wij regelmatig houden. Een bordsessie is een overleg waarbij we kort, met het hele team, spreken over de twee waanzinnig belangrijke doelen: een veilige leeromgeving en opbrengsten op of boven het landelijk gemiddelde. Bij de bordsessies wordt ingezoomd op bijvoorbeeld het programma PBS en gedrag, maar ook op de opbrengsten en de trendanalyses. Hoe zijn de CITO-resultaten in de groepen, wat gaan we in de groepen eraan doen om de resultaten, waar nodig te verbeteren. Hoe gaan we dit dan aanpakken, wat wordt er precies gedaan. Ook kijken we wat er wel werkt en wat er niet werkt om de opbrengsten te verbeteren. Dit wordt allemaal vastgelegd zodat we het in ons onderwijs kunnen vastleggen (borgen).

Daarna zijn er door de inspecteurs, samen met juf Marion als directeur en juf Liliane als Intern Begeleider, observaties gedaan in zes van de acht groepen. Juf Liliane is met dhr. Reijnen op klassenbezoek geweest en juf Marion met Mevr. Wairata.

Na de klassenbezoeken zijn de observaties met elkaar gedeeld. Daarna hebben de inspecteurs gesproken met een delegatie van het team. Juf Marion en juf Liliane waren hierbij niet aanwezig.

Tenslotte hebben juf Marion en juf Liliane, samen met de inspecteurs, de dag afgerond met een bespreking over de bevindingen en of we de juiste dingen doen. Hierbij hebben we ook tips gekregen. Het was heel fijn om te horen van de inspectie, dat ze vertrouwen hebben in ons. In de gestructureerde manier van werken, hoe we met het hele team werken aan goede opbrengsten en dat er veel aandacht is voor kwaliteitszorg. We hebben een voldoende gekregen en daar zijn we echt blij mee. Dat betekent dat we goed bezig zijn en daar ook trots op mogen zijn.

Een mooi compliment voor het team van De Tragellijn: een voldoende van de onderwijsinspectie!

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen − twee =