Integraal Kindcentrum De Tragellijn is gestart

Op 19 Augustus 2019 is het Integraal Kindcentrum De Tragellijn gestart (IKC). We bieden voorschoolse en naschoolse opvang (BSO) en daarnaast is een peutergroep gestart. In januari zullen we ook starten met opvang voor kinderen van 0-2 jaar.

Er is een nieuw logo ontworpen dat u ook terug ziet op de pagina’s van onze website.

Op IKC De Tragellijn begeleiden we kinderen van 0 tot 13 jaar in de volle breedte van hun ontwikkeling. De peutergroep is direct naast de kleuterklas gevestigd. Dit betekent dat peuters en kleuters ook samen kunnen spelen. Hiermee kan uw peuter spelenderwijs overstappen op het onderwijs en is de overgang niet zo groot.

Met de start van het IKC start ook de BSO. Daarvoor maken we gebruik van de aula. Deze is gezellig en huiselijk ingericht voor de buitenschoolse opvang.

Opvang en onderwijs vinden plaats onder één dak en onder begeleiding van één team.

Op 7 september is er een instuif om kennis te komen maken met ons en de sfeer te proeven. Houd hiervoor de flyer in de gaten die huis aan huis verspreid wordt. Ook zullen we in de nieuwsbrief en op de website aandacht besteden aan de instuif.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vier =