Leerlingen van De Tragellijn denken mee bij de herinrichting van de Graaf Ottoweg

Enige weken geleden werd De Tragellijn benaderd door de gemeente om mee te denken over de herinrichting van de Graaf Ottoweg ter hoogte van onze school. Een week later hadden wij overleg met medewerkers van Anacon infra, een civieltechnisch projectbureau. Hierbij sloten ook twee ouders aan, Simone Bruns en Linda Heutinck.

Het toeval wilde dat op hetzelfde moment een aantal leerlingen van groep 7, onder begeleiding van Simone Bruns,  bezig was met een opdracht over de verkeersveiligheid rond school. Deze leerlingen, Daya, Hannah, Kiara, Naut en Sophie, werden uitgenodigd om in hun opdracht mee te nemen wat op dit moment de gevaren zijn en wat er verbeterd zou moeten worden.

aanwijzen van onveilige situaties

De leerlingen zijn aan de slag gegaan. Ze hebben een onderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Daarnaast zijn ze gaan observeren op een aantal punten tijdens de ochtendspits (start school). De bevindingen mochten ze uitwerken en de verbeteringen intekenen op een plattegrond.

Donderdagmorgen 16 maart mochten ze de uitkomst presenteren aan de medewerker van de gemeente, de medewerkers van Anacon en aan een lid van het bewonersplatform. In de educatieve ruimte zaten we met zijn allen om de tafel en gaven de leerlingen om de beurt een toelichting op hun tekening en gaven ze aan wat de verkeersonveilige situaties waren (te hard rijden, onoverzichtelijk, geen zebrapaden, enzovoort). Ze hadden er goed over nagedacht en hun plan ook goed uitgewerkt.

plannen vergelijken

Vervolgens werden twee tekeningen van het projectbureau ernaast gelegd. Een van de tekeningen viel al gelijk af, dat ontwerp zou de verkeersveiligheid niet erg veel verbeteren. Met zijn allen vergeleken we de tekening van de leerlingen met die van het projectbureau. Er waren veel overeenkomsten: een soort van ‘Kiss and Ride’ zone, parkeerplaatsen op verschillende plekken en een fietspad vanaf de rotonde naar school aan twee kanten van de weg.

De volgende stap is dat het projectbureau een nieuwe tekening gaat maken en hierin de bevindingen van de leerlingen mee zal nemen. Met dit ontwerp zullen we samen met de leerlingen naar de wethouder gaan. Dat zal begin april gaan plaatsvinden. Allemaal best spannend, maar ook een geweldige ervaring voor de leerlingen.

 

Comments 2

    1. Post
      Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × twee =