Kinderopvang 0 tot 4 jaar

De babygroep 0 – 2 jaar

De kinderdagopvang op IKC De Tagellijn heeft sinds januari 2020 een babygroep voor baby’s van 0 – 2 jaar. De groep is gelegen naast de peutergroep en volgens het nieuwe inrichtingsconcept van Kinderopvang Zonnekinderen ingericht. Dit concept houdt onder andere in dat de baby’s spelen in grondboxen in plaats van hoge boxen en dat er speciaal ontwikkeld speelmateriaal is. Beiden groepen maken gebruik van de eigen groepsruimte met buitenruimte.

De peutergroep 2 – 4 jaar

Op de peutergroep van IKC De Tragellijn kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar terecht. De peutergroep is gevestigd naast het kleuterlokaal. Groot voordeel hiervan is dat peuters en kleuters volop samen kunnen spelen en intensieve samenwerking mogelijk is. De weg van peuter naar kleuter en de start op het onderwijs verloopt vloeiend en spelenderwijs.

Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met VVE-indicatie per 1 januari 2020

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.

Zonnekinderen biedt op alle locaties VVE aan middels de methode Startblokken. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het aanbod VVE voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau uitgebreid naar 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar). Voor een aanbod  op maat kunnen ouders contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer van Zonnekinderen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur of per mail: info@zonnekinderen.nl.

Tarieven kinderdagopvang

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de Dienstomschrijving KDV 0-4 jaar 2021.

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag of subsidie

Onze dagopvang is toegankelijk voor peuters van 2 tot 4 jaar. De financieringsmogelijkheden verschillen echter indien één van beide ouders al dan niet werken of anderzinds recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst of recht hebben op een door de gemeente gesubsidieerde plaats. Bekijk onderstaand de verschillen en lees meer in de Dienstomschrijving Peuteropvang 2-4 jaar 2021.

Kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (peuteropvang) via de Belastingdienst. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er onder andere sprake is van:

  • Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject naar werk volgen.
  • Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject naar werk volgt.
  • Een inburgeringcursus wordt gevolgd.
  • Zelfstandig ondernemerschap waarvan de partner gebruik maakt van de meewerkaftrek.
  • Voor de tarieven peuteropvang met kinderopvangtoeslag gelden dezelfde tarieven als op de dagopvang. Als ouders gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag behoort inschrijving voor de gesubsidieerde peuteropvang niet tot de mogelijkheden. U bent vrij in de keuze welke dagen of dagdelen u wenst af te nemen.

Gesubsidieerde peuteropvang

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij ook gesubsidieerde peuteropvang aan. Deze gesubsidieerde plaatsen zijn toegankelijk voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders werkt of beide ouders niet werken.

Uw kind kan de peuteropvang twee dagdelen per week bezoeken, waarbij u kunt kiezen uit een ochtend en /of een middag tijdens schoolwerken. De peuteropvang is geopend gedurende de schoolweken. Voor de gesubsidieerde peuteropvang betaalt u een maandelijkse, inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Ook de allerkleinsten, baby’s en dreumessen van 0 tot 2 jaar kunnen terecht op IKC De Tragellijn. Kinderen van 4 jaar en ouder kunnen terecht op BSO IKC De Tragellijn.