Pijlers & Coaches

Binnen Zonnekinderen zijn de pijlers Sport, Cultuur, Natuur, Multimedia en Wereldwijs belangrijk. Dagelijks is er een activiteitenaanbod op het gebied van deze pijlers. De pijlercoaches komen regelmatig langs met gave activiteiten voor de kinderen. We stimuleren zowel kinderen van de peutergroep als kinderen van de buitenschoolse opvang actief, veelal buiten, bezig te zijn. Coaches stimuleren, inspireren en coachen ook pedagogisch medewerkers, zodat zij dagelijks kwalitatieve activiteiten op het gebied van de pijlers aanbieden.