Pijlers & Coaches

Binnen Zonnekinderen zijn de pijlers Sport, Cultuur, Natuur, Multimedia en Wereldwijs belangrijk. Dagelijks is er een activiteitenaanbod op het gebied van deze pijlers. De pijlercoaches komen regelmatig langs met gave activiteiten voor de kinderen. We stimuleren zowel kinderen van de peutergroep als kinderen van de buitenschoolse opvang actief, veelal buiten, bezig te zijn. Coaches stimuleren, inspireren en coachen ook pedagogisch medewerkers, zodat zij dagelijks kwalitatieve activiteiten op het gebied van de pijlers aanbieden.

Sportcoach
De Sportcoaches zorgen voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook werken zij samen met plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuur & Avontuurcoach
Onze Natuurcoaches hebben een Landrover en Natuurbus ter beschikking en trekken daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven.

Cultuurcoach
De Cultuurcoaches verzorgen toneel- en dansactiviteiten, maar voorzien ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren, muziek of andere creatieve uitingen. Uiteraard zorgen de cultuurcoaches dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Ook aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag wordt gedacht.

Multimediacoach
Onze Multimediacoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. Samen een game ontwerpen, filmpjes maken of bezoek aan de radiostudio! Ook leert de multimediacoach je de in’s en out’s van bijvoorbeeld fotobewerking en project mapping.

Wereldwijscoach
De Wereldwijscoach neemt je mee in de werkende wereld. Een kijkje bij de brandweer? Helpen in een verzorginsghuis? Of liever aan de slag als souschef in een sterren restaurant? De Wereldwijscoach zorgt voor de gaafste bedrijfsbezoeken. Tijdens de activiteiten leren kinderen verantwoordelijkheden kennen, respect hebben voor mens en milieu en iets goeds doen voor een ander.