Pedagogisch beleid

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Dat vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Wij willen het beste voor ieder kind. Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers en coaches.

Speerpunten uit ons pedagogisch beleid zijn:
• Ieder kind staat centraal!
• Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen;
• Samen werken met ouders;
• Stimuleren van de emotionele veiligheid;
• Stimuleren van persoonlijke competenties;
• Stimuleren van sociale competenties;
• Aanbieden van regels, normen en waarden;
• Leren door te spelen, Startblokken
• Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
• Observeren en signaleren.

Bekijk ons Pedagogisch Beleid hier.

Aanvullend op dit pedagogisch beleid is er voor elke locatie een factsheet waarin de praktische vertaling van het beleid per locatie is beschreven. Hierin vind u o.a. de groepsindeling op de locatie, het VVE aanbod, de dagindeling en de afwijkingsregeling. De factsheet ontvangt u bij het informatie- of intakepakket of kun u aanvragen bij de afdeling relatiebeheer.

Inspectierapporten

Natuurlijk voldoen onze locaties aan de eisen en voorwaarden die de inspectie (GGD VGGM) stelt. Onderstaand vindt u de meest recente inspectierapporten: