Klachtenregeling

website 10

Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken in de groep vragen wij u dit met de leerkracht te bespreken. Heeft u dit al gedaan en bent u nog steeds ontevreden, dan kunt u terecht bij de directie.

Heeft u daarna nog steeds een klacht, dan kunt u het document met de klachtenregeling hier downloaden.