Lestijden

Alle groepen hebben dezelfde lestijden.

De kinderen gaan alle dagen naar school. Sinds september 2016 werken we met een continurooster.

De lestijden zijn:

Maandag              8.30 – 14.30 uur

Dinsdag.               8.30 – 14.30 uur

Woensdag.           8.30 – 12.30 uur

Donderdag.          8.30 – 14.30 uur

Vrijdag                  8.30 – 14.30 uur

De groepen 1 t/m 4 hebben vijf vrije vrijdagen extra. Deze dagen staan vermeld in de kalender.

De kinderen kunnen ’s morgens om 8.20 uur naar binnen.

’s Morgens hebben de kinderen een kleine pauze.

Tussen de middag lunchen de groepen 3 tot en met 8 onder lestijd in de klas. Daarna kunnen ze 30 minuten buiten spelen.

De kleuters lunchen een half uur en gaan dan buiten spelen.