Ruzie

Ruzie hebben we allemaal wel eens. Als ouders zijnde maak je ook wel eens ruzie in het bijzijn van je kind. Dit kan gebeuren, maar maken jullie het weer goed? Hoe maken jullie het weer goed? Het is van belang dat je in het bijzijn van je kind de ruzie ook weer bijlegt. Er wordt zo weer veiligheid gecreëerd en ze zien hoe je een ruzie kunt bijleggen.

Als de omstandigheden zo zijn dat jullie niet meer samen kunnen blijven en jullie besluiten om uit elkaar te gaan is er meer nodig om kinderen de veiligheid die ze nodig hebben te blijven bieden. Scheiden hoeft niet de enige optie te zijn, mochten jullie er nog voor willen en kunnen gaan kun je als ouders terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Scheiden

Scheidingen komen steeds meer voor. Naar schatting maken circa 70.000 thuiswonende kinderen per jaar een (echt)scheiding van de ouders mee. Een scheiding is een van de ingrijpendste gebeurtenissen die zich in een kinderleven kan voordoen. In het volgende artikel benoem ik de ‘belangrijkste’ dingen die een rol spelen bij een scheiding, er komt veel meer bij kijken en lang niet alles is te beschrijven in één artikel.

Het aanwezige ‘thuis’ van een kind wordt verbroken en dit heeft invloed op de ontwikkeling en de veiligheid van het kind.

Ieder kind is anders en ieder kind zal ook anders reageren op een scheiding. Het ene kind heeft er meer moeite mee, weet zelf niet goed hoe ze ruzies moeten oplossen, laten lastig gedrag zien, etc. Terwijl andere kinderen sterker in hun schoenen staan en slaan zichzelf wel door deze periode heen. Als ouder zijnde is het goed om je kind in de gaten te houden, het ene kind verwerkt het in stilte, maar zit er daarentegen wel mee en het andere kind zal het in zijn gedrag laten zien.

Hoe dan ook, het is voor kinderen een periode met veel onduidelijkheid. Zou het weer goed komen? Komt het door mij? Moet ik nu voor papa of voor mama kiezen? Het is van belang dat je kind weet waar hij of zij aan toe is, dat het niet de schuld is van je kind en laat je kind toe van jullie beiden te houden.

Hoe boos je ook bent op je ex-partner, belast je kind niet met deze gevoelens. Een kind is van nature loyaal aan beide ouders en door je ex-partner zwart te maken breng je jouw kind in een lastige situatie. Het kan de indruk krijgen dat het moet kiezen en dat het niet van de andere ouder mag houden. Je kind wil jou zeker geen verdriet doen en kan in de knel komen met zijn of haar gevoelens.

Familie en vrienden kunnen in deze periode een helpende hand bieden. Twijfel niet om deze hulp in te schakelen. Overleg samen met je kind met wie hij of zij het prettig vindt om te praten, bespreek dat zij of hij hier altijd naar toe kan gaan of kan bellen. Voorop staat dat je zelf je best zult moeten doen om in gesprek te gaan en te blijven met je kind.

Als jullie als ouders hebben besloten om uit elkaar te gaan zal er veel veranderen voor je kind(eren).
Kinderen zullen zich anders gaan ontwikkelen als ze in een eenoudergezin wonen, ze zullen zich zelfstandiger gaan gedragen om vader of moeder te helpen. Pas op dat dit niet te veel wordt, je kind moet ook nog kind kunnen zijn. Ze zullen zich misschien even minder goed kunnen concerteren op school, maar het is goed om dit als ouder te blijven stimuleren door te helpen met huiswerk. Regelmatig wordt dit ‘vergeten’ ,doordat ouders hun eigen problemen nog moeten verwerken. Probeer dit met vrienden, familie of via andere hulp te verwerken en niet ten koste van je kind.

Voor jullie als ouders liggen er verschillende taken, zoals het maken van afspraken. Jullie zullen duidelijke afspraken moeten maken met elkaar en de kinderen, zodat jullie, maar ook de kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Sinds 1998 hebben beide ouders na een scheiding gezamenlijk het gezag over hun kind. Ouders met minderjarige kinderen moeten als zij uit elkaar gaan een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Soms is het voor ouders moeilijk om zonder hulp van anderen hieraan vorm en inhoud te geven. Twijfel dan niet om hulp in te schakelen.

Er zijn verschillende initiatieven, oplopend van licht naar intensief, waarbij ouders en kinderen worden begeleid bij het regelen van de omgang. Het belang van het kind staat hierbij centraal.

Het hulpaanbod is tijdelijk en gericht op zelfstandig uitgevoerde omgang met het kind. Tijdens de bemiddelingsgesprekken zitten ouders samen aan tafel.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt advies. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ook advies over particulieren initiatieven ( andere organisaties & praktijken).
BOR Vereniging Humanitas: Omgangsbemiddeling & Omgangsbegeleiding.
Stiching Rijnstad (maatschappelijk werk): Omgangsmiddeling
Lindenhout: Mediation, Omgangsbemiddeling & Omgangsbegeleiding en Kindtraining.

Voor kinderen zijn er verschillende praat- en speelgroepen om de scheiding beter te begrijpen en te verwerken. Hier ontmoeten ze andere kinderen waarvan de ouders ook zijn gescheiden. Informeer bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin via info@cjgregioarnhem.nl of 088-3555000. Kijk voor meer informatie over opvoeden en opgroeien op onze website: www.cjgregioarnhem.nl