Privacy

Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een leerling dossier aan. Dit dossier bevat gegevens over uw kind zoals, naam en adres, de namen van de verzorgers, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, verslagen van gesprekken, plannen enz. Het gaat om alle gegevens die de school nodigt heeft om goed onderwijs aan uw kind te kunnen waarborgen.  Van de meeste items uit het leerlingendossier bent u op de hoogte door de gesprekken die ouders en school voeren of omdat u ze zelf heeft aangeleverd. Mocht u het dossier willen inzien of een kopie willen hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact opnemen met de directeur. Treft u items aan in het dossier die niet correct zijn en kunt u dat aantonen, dan zal de school die gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen.

Derden mogen het leerling dossier of onderdelen daarvan niet inzien zonder de toestemming van de ouders. De school zal altijd om uw toestemming vragen in het geval van een onderzoek of een advies aanvraag.

Het dossier van uw kind wordt na het verlaten van de school bewaard. De meeste gegevens worden  2 jaar na het verlaten van de school verwijderd (bijv. rapporten, verslagen) maar de gegevens voor de bekostiging blijven 5 jaar bewaard (bijv. naam, ouders, opleiding). Indien een leerling verwezen wordt naar het speciaal onderwijs blijven de onderwijskundige gegevens ten hoogste 5 jaar bewaard; ouders kunnen het verzoek indienen om dit al na 3 jaar te doen. Namen en adressen van oud leerlingen blijft de school na 5 jaar bewaren. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de directeur.  

De school maakt gebruik van digitale onderwijsmiddelen en toetsen. Met de leveranciers van deze middelen is een convenant gesloten om de privacy van de leerlingen te waarborgen.

Voor meer informatie kunt u bij de directeur het privacyreglement verwerking leerling gegevens en de beleidsnotitie: Leerlingegegevens, de wet op persoonsgegevens, bewaartermijnen en inzage in het leerlingdossier.