Over Ons

De school

Aan de voet van de prachtige Tolhuys Coornmolen in Lobith ligt R.K, basisschool De Tragellijn. Lobith vormt samen met Tolkamer, Spijk, Herwen, Pannerden en Aerdt, de gemeente Rijnwaarden in de regio De Liemers. Andere gemeenten in De Liemers zijn Zevenaar, Duiven en Westervoort.

De Tragellijn is gehuisvest in een ruim opgezet gebouw met 8 groepen. Er is ruimte voor kinderopvang Humanitas met een peuterspeelzaal, voor-en naschoolse opvang en dagopvang. Verder vinden we er een computerlokaal, een educatieve ruimte, een handvaardigheidslokaal, een prachtige aula en ruime gangen met extra werkplekken. Daarnaast heeft De Tragellijn de beschikking over een eigen gymlokaal.

De naam van de school, De Tragellijn, verwijst naar een stuk geschiedenis over de Rijn, het is de lijn die het paard op het jaagpad verbindt met de trekschuit. In het logo van de school is dit nog zichtbaar.

 

Het Onderwijs

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We willen een veilige omgeving bieden zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Enkele belangrijke aspecten van het onderwijs op De Tragellijn:

 • Ons onderwijs is geïnspireerd door de principes van Marzano (weten wat werkt in het onderwijs).
 • We werken vanuit traditionele waarden en hebben een open oog voor de ontwikkelingen in de maatschappij.
 • We werken met jaar- en combinatiegroepen.
 • Veel aandacht voor goed gedrag en voorkomen van pesten door het werken met het programma PBS (Positive Behaviour Support).
 • Veel aandacht voor de drie basiswaarden: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid.
 • Verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving (in en rond school).
 • Rust, orde en regelmaat.
 • Humor.
 • Een warm klimaat voor leerlingen en ouders.
 • Een enthousiast team.
 • Goede resultaten.

 

De identiteit

Het “R.K” voor basisschool staat voor Rooms-Katholiek. Dit komt vooral  tot uiting door het creëren van een sfeer op school die uitdrukking geeft aan de christelijke gedachte: alle mensen zijn gelijk.

Belangrijk is de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan.

Deze sfeer bepaalt of kinderen zich op school veilig en geborgen voelen, hetgeen het leerproces ten goede komt. Het leert kinderen ook respect en begrip voor andere levens- en maatschappijbeschouwingen.

Onze schoolbevolking is samengesteld uit leerlingen die tot verschillende godsdiensten behoren of als niet kerkelijk staan ingeschreven.

[/text_output][/vc_column][/vc_row]