De waarden van de Tragellijn

Onze school is net zo goed als de mensen die bij ons werken. De kracht van De Tragellijn zit in iedere medewerker als individu, maar ook als lid van het gehele team. Hieronder staan onze waarden samengevat. Zo denken we, zo doen we. Zo gaan we om met leerlingen, ouders en collega’s. Dit is onze instelling, onze mentaliteit.

Rust en eenheid

Wij vinden een opgeruimd, overzichtelijk en verzorgd schoolgebouw belangrijk. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor de omgeving en het netjes houden van ons gebouw. Het bijhouden en inrichten van onze school, waar we dagelijks in werken en leven, vinden we belangrijk. We houden ons aan de schoolregels en dragen deze actief uit. De leerkrachten stemmen hun gedrag en aanpak af ten behoeve van de leerlingen en het leerproces.

Warme uitstraling

Een warme uitstraling betekent voor ons dat het gebouw en de omgeving van de school er sfeervol, kleurrijk, gezellig en uitnodigend uitzien. Daar besteden wij aandacht aan. Ouders zijn welkom op school, ze kunnen voor schooltijd even binnenlopen en voor een gesprek maken we tijd. Voor ouders die komen helpen, staat de koffie altijd klaar. We beseffen dat interesse in ouders en kinderen en een vriendelijk woord de vertaling zijn van de warme uitstraling en de drempel verlagen. Daarom nemen we elke dag de tijd om kinderen en hun te begroeten bij het binnenkomen, zowel de directeur op het schoolplein als de leerkrachten in de klassen.

Respect

Wij willen vanuit een professionele houding omgaan met de verschillen die er zijn (mogelijkheden, geloof, huiskleur, opleiding enz.). We houden rekening met elkaar. De leerkrachten van de Tragellijn worden gekenmerkt door hun betrokkenheid. Wij zien een goede communicatie als een vorm van respect (naar ouders, leerlingen en elkaar) en achten het daarom van groot belang. Respectvol woordgebruik voor leerkrachten, ouders en leerlingen vinden wij belangrijk. Wij gaan met elkaar om op de manier, zoals je zelf ook behandeld wil worden. Wij hebben een open houding en tonen oprechte belangstelling voor elkaar. We willen het beste voor onze leerlingen en daarom beschouwen wij ouders als een belangrijkste partner.

Professionaliteit

Wij zijn bekwame leerkrachten die onze professionaliteit blijven onderhouden. Een wijs mens is niet degene die veel weet, maar degene die ziet dat hij nog veel kan leren.

Vergaderingen worden goed voorbereid.
Teamscholing die wordt gevolgd wordt omgezet in afspraken en afstemming in de groepen.
Groepsbesprekingen en trendanalyses zijn voor ons momenten om ons handelen te evalueren en bij te stellen.
We staan open voor feedback, tijdens klassenbezoeken, van andere instanties en van ouders.
Collega’s geven elkaar feedback, complimenten en spreken elkaar aan. We gaan uit van de goede intentie en vormen een vangnet voor elkaar als dat nodig is.
Fouten maken is menselijk; je schuldig voelen werkt niet; je verantwoordelijkheid nemen is wel professioneel.

Samen

Een relatie is wederkerig; we zijn van elkaar afhankelijk en we doen het samen. Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben hier ieder hun eigen verantwoordelijkheid in.

Vertrouwen en een goede communicatie zijn belangrijke aspecten om tot samenwerking te komen. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel en een gedeelde verantwoordelijkheid: een goede ontwikkeling van het kind op alle fronten. Wij zijn ons er van bewust dat voor leerlingen een goede relatie met de leerkracht van groot belang is om zich goed te kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen en zich veilig te voelen. Onze leerlingen moeten ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden met plezier naar school kunnen gaan. Daarvoor is het noodzakelijk dat we met elkaar omgaan zoals je zelf behandeld zou willen worden, dat “samen” het uitgangspunt is.