Privacyverklaring

Privacyverklaring van basisschool De Tragellijn

Om bezoekers van de website www.detragellijn.nlduidelijk te maken hoe wij met de gegevens omgaan, zijn in deze privacyverklaring alle afspraken over gegevens vastgelegd. U leest wat wij met de verzamelde gegevens doen en waarom.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Basisschool de Tragellijn kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Tragellijn verstrekt. De Tragellijn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer

–  Uw e-mailadres

–  De naam van uw zoon of dochter

–  De geboortedatum van uw zoon of dochter

 

WAAROM DE TRAGELLIJN GEGEVENS NODIG HEEFT

Basisschool De Tragellijn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan de school uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) gebruiken in het kader van het inschrijven van het kind na een kennismakingsgesprek met ouders en na toestemming voor inschrijving. Ook bij het aanvragen van verlof vragen wij om uw persoonsgegevens in te vullen zodat wij contact met u kunnen opnemen wanneer u mogelijk geen toestemming krijgt voor verlof.

HOE LANG DE TRAGELLIJN GEGEVENS BEWAART

De Tragellijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen inschrijving van uw kind(eren) plaats vindt.

DELEN MET ANDEREN

De Tragellijn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan werknemers van de school indien dit nodig is voor het maken van een afspraak of om eventueel gegevens van de huidige school op te vragen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Tragellijn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Tragellijn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Tragellijn maakt geen gebruik van Google Analytics of andere software om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om dit te kunnen koppelen aan de vindbaarheid op internet.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tragellijn.nl. De Tragellijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

FOTO’S

De Tragellijn plaatst foto’s en video’s alleen op het afgeschermde gedeelte van de website onder extra. Voor toegang tot deze pagina ontvangen ouders een inlogcode. Toestemming voor plaatsing van foto’s en filmpjes op dit afgeschermde gedeelte van de website wordt jaarlijks aan ouders gevraagd. In de nieuwsbrieven worden foto’s van leerlingen ook alleen geplaatst na jaarlijks verkregen toestemming van de ouders hiervoor.

BEVEILIGEN

De Tragellijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Tragellijn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Tragellijn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Tragellijn op via

info@tragellijn.nl. De website www.detragellijn.nl is van basisschool De Tragellijn. De Tragellijn is als volgt te bereiken:

 

Postadres:                   Graaf Ottoweg 91  6915  VT Lobith

Vestigingsadres:          Graaf Ottoweg 91  6915  VT Lobith

Telefoon:                     0316 541390

E-mailadres:                 info@tragellijn.nl