De Tragelijn

uitkomsten vragenlijsten over de veiligheid op De Tragellijn

In april hebben ouders, leerkrachten en leerlingen weer meegedaan aan het onderzoek naar de veilige omgeving in en rond school. De vragen gingen onder andere over pesten, gepest worden, je welkom voelen en over je veilig voelen in school en in de schoolomgeving. Deze uitkomsten zijn besproken in de medezeggenschapsraad. We hebben besloten om de uitkomsten ieder jaar op de website te plaatsen zodat iedereen die belangstelling heeft deze kan inzien. De uitkomsten worden ook besproken in het PBS team. Bekeken wordt waar we iets kunnen verbeteren of waar is extra aandacht nodig. Komend schooljaar gaan we hiermee aan de slag. Via onderstaande link vindt u de rapportage.

Uitkomsten  veiligheidsmonitor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 + achttien =