Groepen

Op De Tragellijn werken we met Klasbord. Dit is een app waarin de leerkrachten de ouders op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de groepen. Op klasbord worden foto’s gezet die alleen zichtbaar zijn voor ouders die de inlogcode hebben gekregen. Via Klasbord kan ook hulp van ouders worden gevraagd, om te rijden of om in de groep te helpen.

Aan het begin van het schooljaar worden de inlogcodes aan de ouders meegegeven. Bij de kleuters ontvangt u de inlogcode ook wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat. De inlogcode van groep 3 gaat mee naar groep 4 enzovoort.

Heeft u deze applicatie nog niet op uw mobiele telefoon of op de computer? Kom dan even langs in de klas voor de inlog gegevens.

In verband met de privacy komen er geen foto’s meer vanuit de verschillende groepen op de website, er is nog enkel plek voor eventueel huiswerk. 

Groepsindeling

De formatie van De Tragellijn voor het schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt uit:

Groep 1-2 a Herma Timmermans (ma-di-woe) en Ursula Lukassen (di-woe-do-vr)

Groep 1-2 b   Melany Zwaan (ma-di-woe-do-vr)

Groep  3    Sarah Bol (ma-di-woe) en Ilse van de Kamp (woe- do-vr)

Groep 4 a  Iris Gerbracht (ma-di-woe-do) en Mendy Reijmer (vr)

Groep 4 b    Wilja Spijker (ma- di-woe-do) en Marilou Boschman (do-vr)

Groep 5    Herma Wiersma (ma-woe-do-vr) en  Mendy Reijmer (di-woe)

Groep 6   Frank Hendriksen (di-woe-do-vr) en Marieke Boss (ma-di)

Groep 7    Astrid Hansen (ma-di) en Britt Willemsen (woe-do-vr)

Groep 8    Reinder Rijzewijk ( ma- di- woe- do- vrij) en Erik Jägers (woe-do-vr)

 

Mendy Reijmer: muziekleerkracht op donderdag.

Reinder Rijzewijk: gymleerkracht op donderdag en vrijdag.

Marieke Boss: ontwikkelen en oprichten Regenboogklas techniek/klussen/divers op woensdag.

Marjo van Betuw:    Intern Begeleider op maandag, dinsdag en woensdag. Regenboogklas rekenen op woensdag.

Sylvia Koenders: Intern Begeleider in opleiding op maandag, dinsdag of donderdag en woensdag.

Sjoukje Hetterschijt:    Gedragsspecialist en schoolopleider voor  de HAN/PABO op maandag en donderdag.

Renske Kemperman:    Onderbouwcoördinator, lid managementteam. Regenboogklas Meer Intelligente Kinderen op donderdag. Verder mede vormgever van het Integraal Kindcentrum. Donderdag en vrijdag.

Astrid Hansen:    Bovenbouwcoördinator, lid managementteam.  Regenboogklas Meer intelligente Kinderen op woensdag.  Geeft lessen meidenvenijn in groep 7.

Marion van de Kamer:   Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag directietaken.

Armine Khachatryan:     Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas Nederlands als Tweede  Taal en algemene ondersteuning. Activiteitencoördinator.

Miranda Heus:    Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas Nederlands als Tweede Taal en algemene ondersteuning. Activiteitencoördinator.

Judy Klaver: Bevoegd onderwijsassistente. Regenboogklas verschillende vakken voor individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen.

Xander Lolkema:    Onderwijsassistent. Regenboogklas voor individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen.

Carla Polman:    Administratief medewerker. Werkzaam op maandag, donderdag- en vrijdagmorgen.